Pytania i odpowiedzi

 1. Czym różni się nowa wersja programu od starej?
  W nowej edycji Uczestnik ma możliwość rejestracji internetowej, samodzielnego załączania dowodów zakupu i oświadczeń na swoim koncie oraz zamiast bonów otrzyma jako nagrodę kartę przedpłaconą.
 2. Czy będąc w starej wersji, automatycznie przechodzę do nowej?
  Nie ma możliwości automatycznej rejestracji Uczestników z poprzedniej edycji. Każdy Uczestnik musi wypełnić nowy formularz zgłoszeniowy, chcąc dołączyć do nowej edycji Programu „Sopro wspiera Glazurników”.
 3. Ile kosztuje karta przedpłacona?
  100% kosztów funkcjonowania karty przez cały okres Programu pokrywa Sopro. Uczestnik nie płaci nic za kartę przedpłaconą.
 4. Czy mogę sam zasilać kartę własnymi środkami?
  Tak, każdy Uczestnik może zasilać kartę własnymi środkami.
 5. Czy mogę tą karta zapłacić w zwykłych sklepach?
  Oczywiście, każdy Uczestnik posiadający kartę przedpłaconą może płacić nią we wszystkich sklepach akceptujących płatność kartą MasterCard, w Internecie lub wypłacać gotówkę z bankomatów.
 6. Kiedy dostanę kartę?
  Każdy Uczestnik w ciągu 14 dni po przesłaniu pierwszych faktur lub paragonów otrzyma kartę przedpłaconą.
 7. Jak aktywować kartę?
  Kartę można aktywować w bankomacie BZ WBK, SMS-em lub w Internecie, szczegółowa instrukcja będzie zamieszczona w kopercie z kartą przedpłaconą.
 8. Co się stanie, jak zgubię kartę?
  W przypadku zgubienia karty przedpłaconej należy udać się do oddziału Banku BZ WBK, zabierając ze sobą kartkę, do której przyklejona była karta przedpłacona i poprosić o wykup środków. Dodatkowo należy skontaktować się z infolinią Programu „Sopro wspiera Glazurników” pod numerem 22 118 9999 w celu otrzymania nowej karty do Programu.
 9. Jak mogę sprawdzić, ile aktualnie mam na koncie?
  Saldo konta można sprawdzić w Oddziale Banku BZ WBK, poprzez infolinię Banku pod numerem 1 9999, w bankomatach BZ WBK24 lub po poprawnej rejestracji w serwisie Banku na stronie www.prepaid.bzwbk.pl.
 10. Czy mogę odebrać równowartość bonów w produktach Sopro?
  Nie, ponieważ w nowej edycji Programu nie ma bonów, Uczestnik otrzymuje kartę przedpłaconą.
 11. Jak wgrać faktury przez Internet?
  Po zalogowaniu się na własne konto wystarczy wejść w zakładkę „Prześlij dowód zakupu” i wybrać przycisk „Przeglądaj”. Następnie z dysku komputera należy wybrać zeskanowaną fakturę, która potwierdza zakup Produktów Sopro i przesłać ją do systemu.
 12. Co będę mógł zrobić na platformie Programu?
  Po zalogowaniu się Uczestnik może wgrać dowody zakupu (faktury/paragony), aktywować kartę przedpłaconą, sprawdzić historię zasileń oraz aktualną wartość Premii, zaktualizować swoje dane osobowe oraz załączyć oświadczenie do faktur.
 13. Czy wszystkie produkty Sopro biorą udział w nowej wersji Programu?
  Tak, wszystkie Produkty Sopro biorą udział w nowej edycji Programu.
 14. Czy muszę coś robić, czy wystarczy, że kupię produkty i pieniądze będą na karcie?
  Każdorazowo po zakończeniu 60-dniowego okresu rozliczeniowego, w celu otrzymania premii, Uczestnik zobowiązany jest wysłać jednorazowo na adres: @Venture SA, Skrytka Pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150 w kopercie z dopiskiem Sopro Wspiera Glazurników dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu w danym okresie rozliczeniowym (kopie faktur oraz rachunków). Każdy okres rozliczeniowy trwa 60 dni i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystawiono fakturę za zakup produktów ujętych w Programie.
 15. Czy karta uprawnia do dodatkowych zniżek przy zakupach produktów Sopro?
  Karta przedpłacona nie daje możliwości otrzymywania dodatkowych zniżek przy zakupach produktów Sopro.
 16. Do którego dnia miesiąca będzie przychodziło zasilenie karty?
  Zasilenie karty przedpłaconej nastąpi pomiędzy 1. a 20. dniem miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, pod warunkiem iż Uczestnik został uprawniony do otrzymania premii.
 17. Czy można zrezygnować z karty i wciąż dostawać bony?
  Nie, nie ma możliwości otrzymywania bonów w nowej edycji Programu.
 18. Czy muszę zaznaczyć wszystkie zgody na formularzu?
  Nie, ale pierwsza z nich potwierdzająca zapoznanie się z Regulaminem programu jest obowiązkowa.
 19. Czy muszę wypełnić wszystkie pola w formularzu, co jeśli czegoś nie pamiętam?
  Należy wypełnić pola obowiązkowe zaznaczone *. W przypadku braku danych niezbędnych do rejestracji i niemożliwości ich uzyskania przez Reprezentantów lub Organizatora, Formularz zgłoszeniowy nie zostanie zarejestrowany.
 20. Dlaczego faktura została odrzucona?
  Faktura może zostać odrzucona z następujących powodów:
  • brak daty płatności lub daty wystawienia
  • brak produktów Sopro
  • faktura nieczytelna
 21. Jaka jest droga postępowania w celu rozliczenia nagrody pieniężnej otrzymanej w programie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą?
  • Uczestnik czeka na otrzymanie wiadomości sms o zasileniu karty
  • Po otrzymaniu wiadomości sms, Uczestnik loguje się na swoim koncie na stronie www.soprowspieraglazurnikow.pl
  • Uczestnik klika w przycisk z lewej strony „Moje konto” następnie „Historia wypłat”, tam widzi wszystkie zrealizowane przelewy
  • Z plikiem PDF udaje się do księgowości z informacją iż jest to premia otrzymana w ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, która stanowi przychód z działalności gospodarczej Uczestnika i należy ją wpisać w księdze przychodów.